Podjetje KOVAČ d.o.o. je bilo ustanovljeno konec leta 2006. Ob ustanovitvi smo se opredelili, da nam bo kvalitetna storitev in zadovoljstvo naših strank vedno glavno vodilo poslovanja. Že v samem nazivu podjetja » Montaža in izdelava ključavničarskih izdelkov ter gradnje tovornih ali dostavnih vozil lahko razberete, da, gre za dokaj širok spekter storitev za katera ima nosilec in lastnik podjetja, Alojz Kovač tudi precej izkušenj, katera si je nabral pri dosedanjem delu v tujini – Avstriji in katero je bilo v veliki meri vezano prav na gradnjo in popravilo tovornih vozil. Naše storitve so namenjene v prvi vrsti avtoprevozniškim podjetjem, ki po teh storitvah največ povprašujejo, saj je delovna ura v Sloveniji precej nižje ovrednotena kot je to v sosednji Avstriji, kjer je do sedaj ta dela opravljal nosilec podjetja. Trudimo se, da strankam nudimo storitve na celotnem področju od začetka do konca izvedbe projekta in tako skrbimo za njihovo zadovoljstvo.

V tem poslu imamo opraviti s profesionalnim pristopom, ki ima tržno osnovo in se storitve plačujejo podjetju, ki predmetne storitve ponuja na terenu, kar nam omogoča pozitivne dolgoročne poslovne odnose z našimi strankami
Delovno poslopje podjetja je bilo zgrajeno leta 2006.Podjetje je leta 2010 dogradilo dodatno delovno poslopje.